HayrettinKaraman.net Site Ana Sayfasına Geçiş Facebook Sayfasına Geçiş Twitter Sayfasına Geçiş instagram Sayfasına Geçiş YouTube Sayfasına Geçiş
(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
 


Ayrımcı YÖK ve Rektör7

Bir yanda ayrımcılık yapan bir YÖK ve onun hukuka aykırı emirlerini yerine getiren rektörler çoğunluğu, bir yanda da milli irade ve altına imza attığımız uluslararası bağlayıcı hukuk kuralları ve belgeleri. YÖK ve rektörler, özellikle İ.Ü. rektörü ve onun bayan yardımcısı İmam Hatip lisesi mezunlarının üniversitelere girme haklarını kısıtladıkları, inancı yüzünden veya kıyafet tercih hakkını kullanarak başını örten kızlarımızı eğitim ve öğrenim hakkından mahrum ederek, İslam ülkelerinde öğrenim görerek diploma almış insanlarımızın denkliğini, objektif ölçülere göre değerlendirme ve tanıma yoluna gitmeyerek, hatta Türkiye'de imtihana girip lisans üstü öğrenim hakkı elde etmiş, master veya doktora yapmış veya yapmakta olan öğrencilerin ve öğretim üyelerinin, öğrenim ve öğretim haklarını iptal ederek... ayrımcılık yapmaktadırlar.
İ.Ü. rektörü ve onun bayan yardımcısı, meclis milli eğitim komisyonu üyelerine, dini eğitim almış, öğrenim görmüş olmaları yüzünden hakaret etmek, yetkilerini tanımamak suretiyle milli iradeye ters düşmekte, daha ötesi milli iradeye karşı mücadele bayrağı açmaktadırlar. Evet milli iradeye karşı; çünkü o komisyon üyelerini seçen millettir, komisyon üyesi yapan da milletin temsilcisi olan meclistir.
Peki bu baylar ve bayanlar nasıl bu kadar pervasız davranabiliyorlar, cesareti nereden alıyorlar?
Şahsi karakterleri dışında bu davranışın ve gidişin en önemli sebepleri, milli iradeyi temsil edenlerin gevşekliğidir, çekingenliğidir; milletin yeterince örgütlenerek haklarını meşru yollardan koruma imkanına kavuşmamış olmalarıdır, seçilmedikleri ve görevlendirilmedikleri halde durumdan vazife çıkararak haklara ve yetkilere müdahale eden derin güçler ve çevrelerdir.
Peki belgeler ne diyor?
BM Genel Kurulu'nun 25 Kasım 1981 tarihli kararıyla ilan edilen "din ya da inanca dayalı her türlü hoşgörüsüzlüğün ve ayrımcılığın kaldırılması bildirgesi":
Madde-1. Herkesin düşünce, vicdan ve din özgürlüğüne hakkı vardır...
Hiç kimseye, bir dini ya da dilediği bir inancı benimseme özgürlüğünü zedeleyecek baskıda bulunulamaz...
Madde-2. Hiç kimse din ya da başka inançları gerekçesiyle herhangi bir devlet, kurum, grup ya da bir kimse tarafından ayrımcılık konusu olamaz.
Bu bildirgenin amaçları bakımından "din ya da inanca dayalı hoşgörüsüzlük ve ayrımcılık" deyişi, din ya da inanca dayalı olarak insan hakları ve temel özgürlüklerin, eşitlik temeli üzerinde tanınmasını, kullanılmasını ve yararlanılmasını önlemek ya da zedelemek amaç ya da sonucuyla herhangi bir ayrım, dışlama, kısıtlama ya da yeğlemede bulunmak anlamına gelir....
1962'de yürürlüğe giren ve 9. maddesinde "çekince konamayacağı" hükme bağlanan "eğitimde ayrımcılığa karşı sözleşme":
Madde-1. Bu sözleşmenin amacı bakımından ayrımcılık terimi; ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal ya da başka bir görüş, ulusal ya da toplumsal köken, ekonomik koşul ya da doğuş temeli üzerinde eğitimde davranış eşitliğini kaldırmak ya da bozmak amacı ya da sonucuyla ve özellikle,
a) Herhangi bir kişi ya da grubu herhangi bir tür ya da düzeyde eğitim görmekten yoksun bırakmak;
b) Herhangi bir kişi ya da grubu, düşük standartlı bir eğitimle sınırlamak... üzere yapılan herhangi bir ayırım, dışlama, sınırlama ya da yeğlemeyi içerir.
Sözleşmenin 2. maddesinde, bir devlet izin verdiği takdirde, "iki ayrı cinsten öğrenciler için ayrı eğitim sistem ve kurumlarının kurulması ya da sürdürülmesi", "katılma ya da yazılmanın isteğe bağlı olması şartıyla din ve dil gerekçeleriyle... uygun bir eğitim vermek üzere, ayrı eğitim sistem ve kurumlarının kurulması ya da sürdürülmesi", "kamu makamlarınca sağlananlara ek eğitim kolaylıkları sağlama amacına yönelik özel eğitim kurumlarının kurulması"nın, bir ayrımcılık uygulaması sayılmayacağı hükme bağlanmıştır.
İşte çağdaş, ileri, uygar dünyanın geldiği nokta, işte bizdeki ayrımcıların davranışları.
Şimdi sormak gerekiyor: Kara düşünceli olanlar kimler?7 Yeni Şafak, 02.02.2003Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

  Şu anda sayfası gösterilen kitap.
Bu Kitapta:
Önceki Başlık
Sonraki Başlık
İçindekiler
Site Sayfaları
Ana Sayfa
Hakkında
Makaleleri
Kitapları
Soru Konuları
Soru Listesi
Hayrettin Karaman`ın Sohbetleri
Şiirleri
Bütün site içeriğinin genel kelime indeksi.
Sitede Arama
Hayrettin Karaman'ın Siteye Son Eklenen Yazıları
E-posta
Siteyi Link ve Kaynak Gösterimi
m.HayrettinKaraman.net Mobil-Metin Versiyonu Hakkında

Facebook Sayfası:

Bulunduğunuz Sayfayı:Sayfa başına gider Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
   
Bu Kitapta: Önceki Başlık Sonraki Başlık İçindekiler