HayrettinKaraman.net Site Ana Sayfasına Geçiş Facebook Sayfasına Geçiş Twitter Sayfasına Geçiş instagram Sayfasına Geçiş YouTube Sayfasına Geçiş
(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
 


BEŞİNCİ BÖLÜM
Irak savaşı, AKP iktidarı ve yeni dönem


AKP ve laiklik1

Radikal'den Sayın Alkan, daha önceki "şüpheyi ve güvensizliği öne alan" yazılarına nisbetle tarafların bazı ortak noktalarda buluşmaları, ülkenin acil problemlerine çare bulma konusunda işbirliği yapmaları, barış ve istikrarın korunması bakımından daha olumlu olan bir yazısında şunları söylüyor:
"Asıl bakmamız gereken şey, insanların gizli duyguları değil, uyguladıkları politika olmalıdır. Bir yıla yaklaşan yönetimi sırasında, AKP'nin laiklik karşıtı bir politika izlediğini öne sürmek haksızlık olur... Fakat günlük siyasetin getirdiği kısıtlama ve yönlendirmeler, sanırım bu kadrolaşma eğiliminden çok daha fazla belirleyici ve etkili oldu. Dış politika, enflasyon, işsizlik.. gibi konular, dini ideolojinin tartışılmasına ve izlenmesine izin vermeyecek kadar öne çıktı. AKP, kendisini iktidara getirenlerin çoğunun dinci ideolojinin neferi olmadığının, ancak insanların günlük yaşamdaki sorunlarını çözerse iktidarda kalabileceğinin pekâlâ farkındadır. AKP'nin bir dış politika seçeneği olarak AB ile bütünleşmek istemesi, uzun dönemde laikliğe karşı değil, laiklik yanlısı bir etki yaratacaktır. Dinci, şeriatçı bir yönetim isteyenlerin Hıristiyan Batı kulübü gibi gösterilen AB'de ne işi olabilir? Türkiye'de şeriatçılığı destekleyerek AB'ye üye olmak mümkün müdür? Siyasi geleceğini bu ölçüde AB'ye bağlamış bir partinin gizliden gizliye dinci politika izlediğini düşünmek saçma gözükmüyor mu? ... Tabii laikliği, bir yönüyle, başörtüsü gibi simgesel göstergelerin dışında, siyasal yapının işleyişinde, yasaların konulmasında ve uygulanmasında dini ilkelerden hareket edilmemesi; diğer yönüyle de, devletin, dini inanışlara eşit mesafede durarak vatandaşın inanç özgürlüğüne saygılı olması biçiminde tanımlıyorsak..."
Bu yazıda üç önemli hüküm var:
1. İnsanların gizli niyetlerine değil, çünkü bu bilinemez, yapıp ettiklerine bakarak değerlendirme yapmak ve tavır almak gerekir.
2. AKP'nin yaptıkları ve yapmak istedikleri ülkeyi şeriat yönetimine değil, lailiğin pekişmesine ve AB ile bütünleşmeye götürür.
3. Laikliğin elden gidip gitmediğini anlamak için başörtüsü vb. simgelere değil, devletin referansına ve çeşitli inanışlar karşısındaki tavrına bakmak gerekir.
Sayın Alkan'ın bu üç hükmüne katılıyorum. Asker ve sivil kesimden niyetleri sorgulayan, güvensizliği ve çatışmayı öne alan, AKP iktidarını içine sindiremeyenlere karşı ben de hep bunları yazageldim.
Birkaç gün önce, emekliye ayrılan bir general devir teslim töreninde yine bu çatışmacı ve güvensiz tavrı sergiledi, bu arada hiç münasebeti yok iken İmam Hatipler'den söz etti. İmam Hatipliler'in söylemi ortada, birçoğu İmam Hatip mezunu, geri kalanı da dindar Müslüman olan iktidar mensuplarının yapıp ettikleri de ortada; bu ortada, apaçık, denetlenebilir durumu bir yana bırakıp hâlâ vehimlere dayanarak çatışma yaratmak vatan ve millet severlikle bağdaşmaz.
Laikliği de Sayın Alkan'ın tanımladığı gibi anladığımız zaman çatışmanın bir önemli sebebi daha ortadan kalkmış olur. Benim bildiğim ve gerçeği yansıttığı konusunda şüphem olmayan şudur ki, bugünün Türkiye'sinde Müslümanların kahir çoğunluğunun istediği, "devletin bütün inanç gruplarına eşit mesafede durduğu, inanç gruplarının, ilkede eşit, nüfus sayılarına göre farklı miktarlarda imkanlardan yararlandığı2, kamu kural ve düzenlemelerinin inancı yaşamayı engellemediği ve gereksiz kısıtlamadığı bir din-devlet ilişkisi"dir.1 Yeni Şafak, 31.08.2003
2 Bu sebeple yüz bin mevcudu bulunan bir inanç grubu niçin bizim 80 bin mabedimiz yok diye yırtınamaz ve eşitsizlikten söz edemez.Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

  Şu anda sayfası gösterilen kitap.
Bu Kitapta:
Önceki Başlık
Sonraki Başlık
İçindekiler
Site Sayfaları
Ana Sayfa
Hakkında
Makaleleri
Kitapları
Soru Konuları
Soru Listesi
Hayrettin Karaman`ın Sohbetleri
Şiirleri
Bütün site içeriğinin genel kelime indeksi.
Sitede Arama
Hayrettin Karaman'ın Siteye Son Eklenen Yazıları
E-posta
Siteyi Link ve Kaynak Gösterimi
m.HayrettinKaraman.net Mobil-Metin Versiyonu Hakkında

Facebook Sayfası:

Bulunduğunuz Sayfayı:Sayfa başına gider Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
   
Bu Kitapta: Önceki Başlık Sonraki Başlık İçindekiler