HayrettinKaraman.net Site Ana Sayfasına Geçiş Facebook Sayfasına Geçiş Twitter Sayfasına Geçiş instagram Sayfasına Geçiş YouTube Sayfasına Geçiş
(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
 


Başörtüsü kimseye zarar vermez12

Tarhan Erdem ve arkadaşlarının yaptığı ve Milliyet gazetesinde yayımlanan araştırmaya göre "kadınlarımızın yüzde 64'ü, sokağa çıkarken, evinin dışında başını kapamaktadır. Her 100 evin 77'sinde, başını örten bir kadın vardır. 18-27 yaş grubundakiler, üniversitede türban yasağının kaldırılması gerektiğini en fazla savunan grup oldu. BBP'lilerin ve SP'lilerin yüzde 100'ü, AKP'lilerin yüzde 93'ü, MHP'lilerin yüzde 87'si 'Türban yasağı kalkmalı' dedi. CHP, DSP ve YTP seçmeninin büyük çoğunluğu, "devlet dairelerinde türban yasağı olması gerektiğini" belirtti. Üniversitede türban yasağı kaldırılmalı' diyenlerin yüzde 21.5'i 'Devlet dairelerinde türban olmasın' dedi. Derneklerin yüzde 62.6'sı devlet dairelerinde çalışan kadınların isterlerse başlarını örtebilmesi gerektiğini söyledi."
Araştırma sonuçlarına göre ülkemizde başını örtenlerin sayısı oldukça kabarıktır. Başını örten ve örtmeyen insanlarımızın önemli bir çoğunluğu hem üniversitelerde okuyanlar hem de devlet dairelerinde çalışanlardan isteyenlerin başlarını örtebilmelerine taraftar olmuşlardır. CHP, DSP ve YTP seçmenlerinin büyük çoğunluğunun "devlet dairelerinde başörtüsü yasağından yana" olmakla beraber üniversitelerde yasaktan yana olmadıkları bilinmektedir. Buna göre önce üniversitelerdeki yasağın kaldırılması için bu partilerin, iktidar partisine destek vermeleri mümkün hale gelmiştir, bu imkanın hemen fiile çevirilmesi gerekir.
Devlet dairelerinde çalışan memurların başlarını açmalarını savunanlar, "aksi halde vatandaş onlara güven duyamaz, farklı muamele yapacaklarından kuşkulanır" diyorlar. Peki bunun aksini düşünelim: Yıllardan beri devlet dairelerinde başı açık bayanlar, namaz kılmayan, oruç tutmayan, sakal bırakmayan, bir kısmının alkollü içki kullandığı bilinen, bir kısmının solcu, ateist, farklı mezhepten, partiden olduğu malum olan memurlar çalışmaktadır, bu memurlara işi düşen ama kılık kıyafeti, inancı, dini hayatı farklı olan milyonların da bunlardan kuşku duymaları mı gerekecek? Eğer böyle ise buna ne tedbir getirilecek? Amaç problem çıkarmak veya problemi devam ettirmek değilse bu konuda söylenmesi gereken şudur: Memurun inancı, dini hayatı, siyasi görüşü, kılık kıyafeti ne olursa olsun vazifesini tarafsız olarak yapacağına inanılır, aksi sabit olursa da gereği yapılır.
Bir de simge hikayesi var. Gerçekle bir alakası bulunmadığı halde başörtüsüne türban adını verenler aynı zamanda türbanın bir "Siyasal İslam simgesi" olduğunu iddia ediyorlar ve bu sebeple kamusal alanda yasaklanmasını savunuyorlar. Adı geçen araştırmaya göre "deneklerin yalnızca yüzde 19.2'si "Türban laiklik karşıtlığının simgesidir" kanısında... Örtüsü için türban diyenlerin yüzde 81.8'i "Türban simge değildir" dedi... İlkokul mezunlarının sadece yüzde 14.4'ü türbanı simge olarak görüyor. AKP'ye oy vereceklerin yüzde 88'i türbanı simge görmüyor. Eğitimliler, çoğunlukla inançları gereği örtündüklerini söylüyor.
Türbana simge diyen yüzde 19.2'lik azınlığın yakıştırma dışında bir kanıtları yok. Başını örtenlerin partilere dağılımı da böyle bir yakıştırmayı boşa çıkarıyor. Başını örtenlerin kahir ekseriyeti "inançları gereği örtündüklerini" söylüyorlar. Doğrusu da budur. Bize göre başörtüsü yada türban yalnızca bir çeşit dindarlığın simgesidir. Ülkemizde bu konularda araştırma yapan birçok bilim adamına göre de türban, siyasal İslam'ın veya irtica'ın değil, modernleşmenin sembolüdür. Başını örten dindarların içinde aynı zamanda siyasal İslam'ın da dindarlığın bir parçası olduğuna inananlar varsa bunları bilmek, ayırmak ve "siz simge olarak başınızı örtüyorsunuz" demek mümkün değildir. Kimler olduğu ve sayıları bilinmeyen siyasal islamcılar yüzünden büyük çoğunluğu inançları gereği başlarını örten insanlara yasak getirmek hukuk ve insafla bağdaşmaz.12 Yeni Şafak, 27.06.2003Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

  Şu anda sayfası gösterilen kitap.
Bu Kitapta:
Önceki Başlık
Sonraki Başlık
İçindekiler
Site Sayfaları
Ana Sayfa
Hakkında
Makaleleri
Kitapları
Soru Konuları
Soru Listesi
Hayrettin Karaman`ın Sohbetleri
Şiirleri
Bütün site içeriğinin genel kelime indeksi.
Sitede Arama
Hayrettin Karaman'ın Siteye Son Eklenen Yazıları
E-posta
Siteyi Link ve Kaynak Gösterimi
m.HayrettinKaraman.net Mobil-Metin Versiyonu Hakkında

Facebook Sayfası:

Bulunduğunuz Sayfayı:Sayfa başına gider Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
   
Bu Kitapta: Önceki Başlık Sonraki Başlık İçindekiler