HayrettinKaraman.net Site Ana Sayfasına Geçiş Facebook Sayfasına Geçiş Twitter Sayfasına Geçiş instagram Sayfasına Geçiş YouTube Sayfasına Geçiş
(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
 


Zina Günahtır, Ayıptır ve Suçtur

Yeni ceza kanunu tasarısının tartışılan maddelerinden biri de zinanın suç sayılması ve cezaya çarptırılması ile ilgili olan maddedir. Üç tez var: 1. zina ceza gerektiren bir suç omasın, 2. Zinaya hapis değil, yüklü bir tazminat cezası verilsin. 3. Zina hapis cezası gerektiren bir suç sayılsın. Üçüncü tezi savunanlar arasında da bazı görüş farkları var: Kadın ve erkeğe eşit ceza verilsin, kadına değil, erkeğe ceza verilsin... diyenler var.
Bir köşe yazarı (Radikal'den H.B. Kahraman) zinayı suç saymanın dine, geleneğe ve feodalizme dayandığını kaydettikten sonra şöyle diyor: "Gelenekseldir; çünkü, zina, şu kadar 10 bin yıldır, her yönüyle değişmiş insanın kurumsal yapısı itibarıyla asla değişmeyeceği kabul edilen evlilik kurumunu, dinsel ve toplumsal kültürle korumanın yanı sıra bir de yasayla korumayı öngörüyordu. Gerçekten de, zinayı suç sayan ana kaynak dindir; dinsel mantıktır. Oysa, çağın insanı bunları aştı..."
Çağın hangi insanı, ne kadarı, hangi ülkelerde... bunu aştı. İnsanın "her yönden değiştiğini" kim, hangi ilim ve araştırma söylüyor. Biyolojik, fizyolojik, psikolojik... bakımlardan insan ne kadar değişti. Bizim vücut terkibimiz on bin yıl önceki insandan farklı mı? Temel ahlak kuralları değişti mi? Dünyada bir tane mi medeniyet var (Batı Medeniyeti), yoksa artık insan ilimlerinde, her biri değerli ve saygıya layık birden fazla kültürden ve medeniyetten mi söz ediliyor. Eskimoların da karılarını müsafirlerine ikram ettiklerini ve kıskanmadıklarını bir yerde okumuştum; o kültürün yaygınlaşması mı isteniyor. Her bir kültür ve medeniyete saygı göstersek ve her kesi kendi inancı ve değerleriyle başbaşa bıraksak, dine göre yaşayan ve bunu çağdaşlığa aykırı görmeyenleri incitmemek için "çağın insanı bunu aştı" gibi cümleler kurmasak daha iyi (çağdaş, medeni" olmaz mı?
Ahlak, din ve hukuk arasında sıkı bir ilişki vardır; bazı suçlar aynı zamanda günahtır ve ayıptır; yani dine ve ahlaka da aykırıdır. Bizim toplumumuz (kültür ve medeniyetimiz) zinayı ayıp, günah ve suş sayar. Buna yabancılaşmış olanlar olabilir, ama onlarınki "çağdaş" bunlarınki "çağ dışı" denemez, bunu demeye kimsenin, evvel emirde de kendi kültürüne tabancılaşanların hakları yoktur (çünkü bu davranış, içinde yaşadıkları ve çoğunluğu teşkil eden kültür sahiplerini üzer, incitir, kutsallarına saldırı teşkil eder.
Özel ahlak kurallarını genel için hukuk kuralı yapmak ve cezaya bağlamak problemli olabilir. Ama genel ahlak kurallarını çiğnemek zaten suçtur; zinanın ahlaka aykırı olduğu ise bizim için genel bir kuraldır.
Eğer meseleye müslümanca bakarsak zina kavramının çerçevesinin çok daha geniş olduğunu görürüz. İçine cinselliğin karıştığı ve aralarında nikah bağı bulunmayan iki kişi, arasındaki bakma, dokunma, kucaklama, öpme ve temasın tamamı-müeyyideleri farklı da olsa- dini kaynaklarda "zina" olarak geçer. Zinayı yapanlar aynı veya farklı cinsten, evli, bekar, dul... olsalar da yaptıkları zinadır, günahtır, ayıptır ve suçtur. Zina cinsel temas olarak gerçekleştiğinde ve ispat da edildiğinde hem kadın hem de erkek eşit olarak ceza görürler.
Mevcut şartlarda gerçekleşmesi mümkün gözüken teklifler arasında nispeten makul olanı "zinanın hapis veya tazminat gerektiren bir suç olması ve kadın ile erkeğin eşit ceza görmeleridir.
Uygulanan sistemde genel evlerde kadınlar vardır ve oraya gidip zina yapan erkekler ceza görmezler; bu eşitliğe aykırı değil midir? Kadınların gideceği ve içinde kiralık erkeklerin bulunduğu genel evler olmadığına göre, kadın şikayet edince eşitliği bozan erkek de ceza görmeli değil midir?
Bizim gelenek ve ahlakımıza göre kimsenin gizlisi araştırılmaz. Açık, bilinen, kısmen gösterilen ayıplara ve suçlara ise duruma göre uygun şekillerde müdahale edilir. Evli olmayan bir çift uygun bir yerde bir arada kalıyorlarsa -İslam'a göre- zinaya eşdeğer davranış bu noktda başlamış olur.
Şu ülkenin haline bakın; bütün bu yazdıklarım bir yana bırakılıp yalnızca "evli çiftlerden bir zina ederse diğerinin şikayeti ile (veya kamunun müdahalesi ile) zina edenin cezalandırılması bile tartışma konusu oluyor, hatta suç olmasın diyenlerin sesi daha çok çıkıyor!


 


Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

  Şu anda sayfası gösterilen kitap.
Bu Kitapta:
Önceki Makale
Sonraki Makale
İçindekiler
Tarihe Göre:
Önceki Makale
Sonraki Makale
Makale Listesi
Site Sayfaları
Ana Sayfa
Hakkında
Makaleleri
Kitapları
Soru Konuları
Soru Listesi
Hayrettin Karaman`ın Sohbetleri
Şiirleri
Bütün site içeriğinin genel kelime indeksi.
Sitede Arama
Hayrettin Karaman'ın Siteye Son Eklenen Yazıları
E-posta
Siteyi Link ve Kaynak Gösterimi
m.HayrettinKaraman.net Mobil-Metin Versiyonu Hakkında

Facebook Sayfası:

Bulunduğunuz Sayfayı:


 
Sayfa başına gider Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
   
Bu Kitapta: Önceki Makale Sonraki Makale İçindekiler Tarihe Göre: Önceki Makale Sonraki Makale Makale Listesi