HayrettinKaraman.net Site Ana Sayfasına Geçiş Facebook Sayfasına Geçiş Twitter Sayfasına Geçiş instagram Sayfasına Geçiş YouTube Sayfasına Geçiş
(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
 


Zirvedeki Çelişki
Sayın Demirel karşısına, istediklerini soran, verdiği her cevabı hararetle onaylayan bir gazeteci alıyor ve başlıyor konuşmaya; itiraz eden yok, tenkit eden yok, yanlışını doğrultan yok. Başta bilerek ve belli amaçlarla çelişkili ve tutarsız şeyler söylüyor, sonra giderek -her hâlde- söylediklerine kendisi de inanıyor, çelişkiyi ve yanlışı farkedemez hâle geliyor. "İslâm'ın en iyi, en mükemmel yaşandığı yer Türkiye'dir" diyor, arkasından "Mecliste baş örtülemeyeceği gibi devletin okullarında da örtülemez" diyor. "Bölücülük yapma, dîni istismar etme, dilediğini yap, istediğini söyle" diyor, arkasından başını örten bayanların devlet dairelerine ve okullara sokulmamasını istiyor. Merve Kavakçı için "tahrikçi ajan" diyor, arkasından -milletin ne dediği belli ve halkın olayı onun gibi değerlendirmediği apaçık ortada olduğu hâlde- "milletim bunu böyle değerlendirecektir " diyor.
Daha önce de yazmıştık, Türkiye'de başını örten hanımlar okuma ve çalışmadan menedildikleri sürece bir kimsenin "İslâm'ın en iyi yaşandığı yer Türkiye'dir" diyebilmesi için ya İslâm'ı bilmemesi veya bilerek gerçek dışı konuşmayı tercih etmiş olması gerekir. Başörtüsü Kur'an'da vardır, İslâm âlimleri, dört mezhebin müctehidleri, hür ve müslüman kadının başını da örtmesinin farz olduğunda (veya açmasının haram olduğunda) ittifak etmişlerdir. Bunlara inanan ve inancı sebebiyle başını örterek okumak ve kamu kurumlarında çalışmak isteyen bir bayana "Başını açmazsan okulda okumana, devlet kurumunda çalışmana izin vermem" denilen yerde İslâm'ın en iyi değil, yalnızca yaşanabildiğinden nasıl söz edilebilir? Belli yerlerde namaz kılanlara, oruç tutanlara, alkollü içki kullanmayanlara, eşleri tesettürlü olanlara... da aynı muamele yapılmaktadır. Devlet muamelesinde, hakların dağıtımında halkı ikiye ayırır, inancı gereği başını örtenleri, namaz kılıp oruç tutanları bazı haklardan mahrûm bırakırsa bölücülük yapmış olmaz mı? Sayın Demirel de bir devlet ve siyaset adamı, bidiğimiz kadarıyla yıllardan beri de Cuma ve bayram namazlarını kılıyor, siyasî konuşmalarında Allah'a sığındığı, duâ ettiği oluyor; bütün bunlar dîni istimar olmuyor da başka siyasetçilerin veya vatandaşların inançları gereği yapıp ettikleri niçin dînin istismarı oluyor? Kim, hangi selâhiyet ve bilgiye dayanarak insanların dînî davranışlarının samîmî olanını, istismara yönelik olanından ayırabilir? Yapılan sosyal araştırmalar, kamuoyu yoklamaları ortada, halkımızın kahir ekseriyeti kızlarımızın ve kadınlarımızın başları örtülü olarak okumalarını, devlet dairelerinde çalışmalarını onaylıyorlar, başı örtülü olarak milletvekili olmalarını onaylayan vatandaşların sayısı da yarıdan fazla; şimdi sayın Demirel'in "Ey milletim, ben yanılmışım, özür dilerim, elbette sizin dediğiniz olacaktır, olmalıdır" demesi gerekmez mi?
Bir de uluorta ülülemirden söz ediyorlar, Allah ve Resulü'nün (s.a.v.) emirlerine aykırı hareket etmenin fetvâsını dinden (Allah ve Resulü'nden (s.a.v.)) almaya kalkışma çelişkisine düşüyorlar. Güya Allah "ülülemire yani amirlerinize itâat edin" buyurmuş. Namaz kılmayan, bunu da " Allah namaza yaklaşmayın buyuruyor" diyerek Kur'an'a dayandırmaya kalkışan Bektaşî gibi bunlar da âyetleri çarpıtıyor, yarısını alıp diğer yarısını bırakıyorlar. Evet Allah "amirlerinize itâat edin" buyuruyor, ancak aynı âyetin başında " Allah'a ve Resul'e itâat edin" diyor, amirleri de "sizden olan" şeklinde sınırlıyor. Dîni, dili bilen, mantığını da yitirmemiş olan bir kimse bu âyetten "Allah ve Resulü'nün (s.a.v.) emirlerine aykırı da olsa amirlerinize itâat edin" anlamını çıkarabilir mi?
Geliniz büyük küçük, kadın erkek, sağcı solcu, İslâmcı milliyetçi... ne olursak olalım bu ülkede yaşayanlar olarak hepimiz sağduyunun emrine kulak verelim, ilmî ve sosyal gerçeklere, ideoloji şartlandırması içinde yaklaşmayalım, insanlarımızı inanç ve düşünceleri ile ihtiyaç ve menfaatleri arasında sıkıştırmayalım, evrensel hukuk metinlerine ve ilkelerine göre belirlenmiş özgürlük sınırlarını daraltmayalım, kimse kimseye kendi inancını ve düşüncesini dayatmasın, zorunlu olan ortak bağlayıcı alan dışında bireyler inandıkları ve düşündükleri gibi yaşasınlar. Bir de ülkenin patlama noktasına gelmiş sorunlarını örtmek için yapay mesele üretmeyelim, bunları kötü emellerimiz, ülkenin ve milletin aleyhine olan amaçlarımız için kullanayalım!


 


Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

  Şu anda sayfası gösterilen kitap.
Bu Kitapta:
Önceki Makale
Sonraki Makale
İçindekiler
Site Sayfaları
Ana Sayfa
Hakkında
Makaleleri
Kitapları
Soru Konuları
Soru Listesi
Hayrettin Karaman`ın Sohbetleri
Şiirleri
Bütün site içeriğinin genel kelime indeksi.
Sitede Arama
Hayrettin Karaman'ın Siteye Son Eklenen Yazıları
E-posta
Siteyi Link ve Kaynak Gösterimi
m.HayrettinKaraman.net Mobil-Metin Versiyonu Hakkında

Facebook Sayfası:

Bulunduğunuz Sayfayı:Sayfa başına gider Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
   
Bu Kitapta: Önceki Makale Sonraki Makale İçindekiler