HayrettinKaraman.net Site Ana Sayfasına Geçiş Facebook Sayfasına Geçiş Twitter Sayfasına Geçiş instagram Sayfasına Geçiş YouTube Sayfasına Geçiş
(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
 


HER KESİM Mİ, BİR KESİM Mİ?
Ödül verene göre birileri bunu hak edecek şeyler yapmış, başarılar kaydetmiştir; bunun için kendisine ödül verilir. Ancak "başarılı, iyi, ödüle lâyık" hükümleri izafidir; ödül verene göre böyledir, diğerlerine göre hiç de böyle olmayabilir. Hatta bazı ödül alanların ceza almaları bile gerekli görülebilir.
Ödül vermenin veya başka şekilde menfaat sağlamanın bir başka sebebi de, ödül verilen kimse veya grubun gönlünü kazanmak veya merhametini celbetmek, şerrinden korunmak veya yardımını elde etmektir.
Şimdiye kadar şahit olduğum veya geriden takip edebildiğim ödüllendirmelerin hemen tamamında bu sebeplerin ve sâiklerin geçerli olduğunu tesbit ettim. Bütün tarafların ve kesimlerin, bir ödül alan için "bunu hak etti, ödül yerini buldu" dedikleri de olmuştur, ancak bu son derecede nadirdir.
Yukarıda sıralanan sebepler ve sâiklerle birilerine ödül vermek anlaşılır bir şeydir. Ancak "her kesimden ve her kesime" olmayan birşeyi böyle takdim etmek doğru değildir. İncinenleri, zulme uğrayanları ayırıp -bir kısmı incitenlere dahil bulunan- kesimi/şahısları ödüllendirmeye, "gönülleri birleştirmek, hoşgörüyü yaygınlaştırmak" demek, olayı böyle değerlendirmek bize göre hilâf-ı hakikattir. Olayı böyle değerlendirenler biraz Türkiye'ye kulak versinler, kendi dar çerçevelerinden çıksınlar, etraflarına baksınlar; hiç olmazsa içten tavırlarını bu gerçeğe (geniş bakış açısına) göre oluştursunlar ve dışa vuran tavırlarında da bu gerçeği var saysınlar.
Zalim ile mazlumu, incinenle inciteni, haklı ile haksızı bir arada ve eşit ödüllendirmenin, bazı kesimleri yok saymanın gönülleri birbirine yaklaştıracağına, hoşgörüyü yaygınlaştıracağına, çok muhtaç olduğumuz diyalogu başlatacağına inanmıyorum. Haklıyı haksızdan, iyi yapanı kötü yapandan ayırmak ve herbirine karşı, layık olduğu -veya durumun gerektirdiği- şekilde davranmak mecburiyetindeyiz. Peygamberimiz Efendimiz (s.a.): "Zalim kardeşine de mazlum kardeşine de yardım et" buyuruyor. "Zalime nasıl yardım edilir?" diye soranlara da "Onun zulmünü engellersin; bu da ona yardımdır" cevabını veriyor. Mehmed Âkif de şöyle sesleniyor:
Zulmü alkışlayamam zalimi asla sevemem
Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem
.......
Zalimin hasmıyım amma severim mazlumu
İrticâ'ın şu sizin lehçede mânası bu mu?
Zulmü engellemeye gücümüz yetmezse ödül ile teşvik etmek ve desteklemekten başka da yollar vardır.
Hoşgörü kavramını, "yanlışı hoş, kötüyü iyi, çirkini güzel" görme ve bir kesime tahsis etme (yalnızca onları hoşgörme) yerine, "beşer şaşar, olur böyle şeyler, iyi tarafı da var, düzelir inşaallah, o da onun görüşü ve hayatı" gibi bir çerçevede almak, anlamak ve bütün kesimlere uygulamak gerekir. Diyalog belki böyle başlatılabilir, birbirinden -tabiî olanın dışında ve ölçüsüzce- uzaklaşmış gönüller ve eller belki böyle bir tavır içinde birbirine yaklaştırılabilir.
Allah Teâlâ, kalbinde zerre miktarı imanı olan kulunu bile sonunda -takdiri böyle ise cezalandırdıktan sonra- cennetine koyacağını Peygamber'i aracılığı ile bize bildirmiştir. İmanı olmayanlar da insandır, Allah'ın potansiyel kullarıdır, çıkmayan canda ümit vardır. Şu halde iman, ahlâk ve davranış olarak durumları ne olursa olsun insanlara, mü'min bu göz ve gönül ile bakabilir; hoşgörü de budur. Rahmet deryasının taştığı şu mübarek günlerde insanlara bu göz ile bakalım, dünyamızda barış, sevgi, adalet ve merhametin hakim olması için Mevlâmıza niyazda bulunalım. Ancak inancını yaşamaktan başka bir isteği olmayan, bu yüzden üniversite kapılarında bekletilen ve var olduğu halde "yok sayılan" kızlarımızı, vazifeden atılan, sürülen insanlarımızı, İstanbul'a, Ankara'ya, Konya'ya... birkaç yılda çeyrek asırlık hizmetler sunan yöneticilerimizi, haksızlığa karşı direnen cılız medyamızı, hak mücadelesinde mağduriyete uğramış mazlumlarımızı da ödüllerimizde ve dualarımızdan unutmayalım.


 


Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

  Şu anda sayfası gösterilen kitap.
Bu Kitapta:
Önceki Makale
Sonraki Makale
İçindekiler
Site Sayfaları
Ana Sayfa
Hakkında
Makaleleri
Kitapları
Soru Konuları
Soru Listesi
Hayrettin Karaman`ın Sohbetleri
Şiirleri
Bütün site içeriğinin genel kelime indeksi.
Sitede Arama
Hayrettin Karaman'ın Siteye Son Eklenen Yazıları
E-posta
Siteyi Link ve Kaynak Gösterimi
m.HayrettinKaraman.net Mobil-Metin Versiyonu Hakkında

Facebook Sayfası:

Bulunduğunuz Sayfayı:Sayfa başına gider Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
   
Bu Kitapta: Önceki Makale Sonraki Makale İçindekiler