HayrettinKaraman.net Site Ana Sayfasına Geçiş Facebook Sayfasına Geçiş Twitter Sayfasına Geçiş instagram Sayfasına Geçiş YouTube Sayfasına Geçiş
(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
 


KILIK-KIYAFET
1. Hz. Peygamber (s.a.) Efendimiz namaz için özel bir kıyafet edinmemiş, giymemiş ve ümmetine de tavsiye etmemiştir. Sarıkla kılınan bir namaz veya cuma namazının sarıksız kılınana nisbetle şu kadar daha faziletli olduğunu bildiren rivayet sağlam değildir, uydurma olduğunu söyleyen hadis alimleri vardır (Tirmizi şerhi, Tuhfe, V, s.414-415). Namazda gerekli olan setr-i avret ve ziynettir. Setr-i avret, erkeğin dizkapakları ile göbeği arasını örtmekle, kadının da elleri, yüzü ve ayakları hariç diğer yerlerini örtmekle yapılır. Örtülecek nesne imkânlar ile örf ve âdete göre belirlenir. Altını gösterecek kadar ince ve çok dar olmaması da gerekir. Ziynet süs, güzellik demektir. Namaz için süslenmek, güzelleşmek de örfe ve âdet ile namaz kılacak şahsın şartlarına, imkânına ve durumuna bağlıdır. Bu sebepledir ki namazın edeplerinden biri olarak kabul edilmiş, şart koşulmamıştır. Sonuç olarak kapanması gerekli bulunan (avret olan) yerler uygun bir giysi ile kapatılacak ve ayrıca huzura yakışan, edebe uygun bir kıyafete bürünülecektir.
2. Müslümanların yaşadıkları ülkede erkeklerin başları açık dışarı çıkmaları ve büyüklerle görüşmeleri ayıp telakki ediliyorsa namaz kılarken başı uygun bir şeyle (fes, takke, kavuk, kalpak gibi o ülkede giyilen bir giysi ile) örtmek gerekir, örtülmezse mekruh olur. Eğer başı açıklık ayıp karşılanmıyorsa erkekler başı açık olarak da namaz kılabilirler.
3. Efendimiz (s.a.) cüppe giymiştir, ancak bu İslâm'ın getirdiği, Kitâb ve Sünnet'in belirlediği, namazda giyilmesi gereken, Müslümanların şiarı olacak bir giysi değildir; O'nun giydiği cüppe (veya cüppelerden biri) Bizans işi, kolları dar ve yünden dokunmuş bir cüppe idi (Tuhfe, V, s.462).
4. Peygamber Efendimizin (s.a.) beyaz, siyah, kulaklığı bulunan, bulunmayan, sağdan veya arkadan ucu sarkıtılan veya sarkıtılmayan sarıklar giydiği sağlam rivayetler ile sabittir. Bir hadiste de "Müşriklerle farkımız, takke vb. üzerindeki sarıklardır" buyurulmuştur (Ebû Dâvud, Maa-Şerhi, C. XI, s.129). Ancak bu da namaz kıyafeti değil, Müslümanların genel kıyafetidir. Ayrıca sarığın tek başına, takke vb. üzerine ve takke vb'nin tek başına giyilmesinin caiz olduğu da -aynı konudaki farklı rivayetlere dayanılarak- âlimler tarafından ifade edilmiştir (Avnu'l-Ma'bûd, XI, s.128 vd.). Duruma göre saçları geriye doğru veya ortadan ayırarak taramayı tavsiye etmesinde olduğu gibi Peygamberimizin (s.a.) belli bir zamanda, müşriklerden mü'minlerin ayırdedilmesi için sarıklarını, takke vb. üzerine sarmalarını istemiş olması muhtemeldir. Devamlı uygulama yukarıdaki şekillerdedir.
5. Müslümanların kılık-kıyafet konusunda titizlik göstermeleri gereken bir husus da başka dinlerin ve kültürlerin şiarı, işareti, sembolü haline gelmiş bulunan kılık ve kıyafetin kullanılmamasıdır. Mesela haç, papaz kıyafeti, haham kıyafeti, Yahudi takkesi böyledir. Bir zamanlar şapka böyle idi (şimdi genelleşti ve özelliğini kaybetti). Bunlar din yönünden sakıncalıdır. Kravat, frenk gömleği, pantolon, yüksek topuklu iskarpin, belli tıraş şekilleri, pipo ve benzerleri de Müslüman olmayan toplumların kültürlerine dahildir. Bunların da zaruri olmayanlarını kullanmamak -milli kültür hassasiyeti bakımından- gereklidir. Dışı başkalarına (yabancılara, gayrimüslimlere) benzeyen insanların giderek içi de (inancı, dünya görüşü, ahlâkı...) onlara benzeyebilir!.


 


Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

  Şu anda sayfası gösterilen kitap.
Bu Kitapta:
Önceki Makale
Sonraki Makale
İçindekiler
Site Sayfaları
Ana Sayfa
Hakkında
Makaleleri
Kitapları
Soru Konuları
Soru Listesi
Hayrettin Karaman`ın Sohbetleri
Şiirleri
Bütün site içeriğinin genel kelime indeksi.
Sitede Arama
Hayrettin Karaman'ın Siteye Son Eklenen Yazıları
E-posta
Siteyi Link ve Kaynak Gösterimi
m.HayrettinKaraman.net Mobil-Metin Versiyonu Hakkında

Facebook Sayfası:

Bulunduğunuz Sayfayı:


 
Sayfa başına gider Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
   
Bu Kitapta: Önceki Makale Sonraki Makale İçindekiler