HayrettinKaraman.net Site Ana Sayfasına Geçiş Facebook Sayfasına Geçiş Twitter Sayfasına Geçiş instagram Sayfasına Geçiş YouTube Sayfasına Geçiş
(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
 


X
Eğitim-Öğretim ve Okullar

Millî Eğitim Şurası ve İmam-Hatip Liseleri
Yaklaşık kırkbeş yıldan beri -aklı eren öğrenci ve öğretici olarak içinde bulunduğum- millî eğitimimizin bozuk olduğu, baştan sona ıslaha muhtaç bulunduğu yazılır, söylenir, tartışılır, kongre, kurultay ve şuraların konusu olur. Yurt içinde ve dışında yetişmiş bunca ilgilimiz reform, düzeltme yeniden yapılandırma teklifleri ve modelleri sunarlar. Bütün bunlara rağmen şikayetler aynen devam etmekte, ıslahat teklif ve teşebbüsleri de sil baştan kabilinden tekrarlanmaktadır. Bu kadar yetişmiş adamın bunca gayretinin iyi bir sonuç vermemesi, derde deva olmaması normal değildir. Bize göre işe, bu anormalliğin sebebini ve kaynağını araştırmakla başlamak ve tesbit edilen sebebi (engeli) ortadan kaldırma konusunda anlaşmak, uzlaşmak şarttır. Bu şartın gerçekleşmesi de ülkemiz aydınlarının, nasıl bir insan yetiştirmek istendiği konusunda bir asgari müşterekte birleşmelerine bağlıdır.
Evet millî eğitimimizle nasıl bir insan yetiştirmek istiyoruz? Dünya vatandaşı mı, çağdaş (Batılı) insan mı, Türk insanı mı, İslâm insanı mı, her birinden parçalar alınarak oluşturulmuş sentez insan mı?.. Önce buna karar vermemiz, bu konuda anlaşmamız gerekiyor. Bu şart yerine getirilmedikçe daha birçok şuralara, kongre ve kurultaylara, birbirine ters birçok teklif ve modeller sunulacak, her bir teklif ve modelin taraftarı, kendisininki olmuyorsa diğerinin de olmasına karşı çıkacak, ya eski bozuk düzen devam edecek yahut da yeni bozuk (karma, bütünlük ve tutarlılıktan yoksun) düzenler icat edilecektir.
Bu genel girişten sonra yakında yapılacak olan Millî Eğitim Şurası hazırlık çalışmalarında yer alan ve din dersleri, İmam-Hatip Liseleri ve mecburi temel öğretimle ilgili bulunan birkaç hususu ele almak, camiamızın düşüncelerini yazıya dökmek istiyoruz:
Dünyada temel öğretimin asgari dokuz yıla çıktığı gerekçesinden hareketle bizde de dokuz yıla çıkarılması, buna eklenecek son iki yılda da öğrencinin yüksek öğrenime ve mesleğe yönlendirilmesi isteniyor.
Ayakta kalabilmenin her alanda rekabete dayandığı bir dünyada bizim, mecburi öğrenimi hâlâ beş yılda tutmamız elbette doğru değildir. Ancak bunun yolu, bütün öğrencileri dokuz yıllık tek tip bir öğrenime tabi kılmak değildir. Sekiz yıllık okullar yanında, 5 artı 3 yıllık okullar (iki kademeli temel öğretim okulları) ile de öğrenciye sekiz yıllık mecburi öğrenim verilebilir. Buna göre öğrenci, bugün adına ilkokul dediğimiz okulları (temel öğretimin birinci kademesini) bitirince eline alacağı bir belge ile adına ortaokul dediğimiz üç yıllık okula (temel öğretimin ikinci kademesine) gelecek, burayı da bitirdikten sonra mecburi öğrenim dönemini tamamlamış olacaktır. İkinci kademe, öğrencinin ileride devam etmek istediği okullara ve gireceği mesleğe göre -uygun bir şekilde ve dozda- farklılaştıracağı için kabiliyetlerin zamanında değerlendirilmesi, amaca daha uygun eleman yetiştirilmesi ve vatandaşların istek ve ihtiyaçlarına cevap verilmesi imkan dahiline girecektir. Mesela ileride imam ve hatip olmak veya ilahiyat tahsili yapmak isteyen yahut da daha yoğun din bilgi ve eğitimi aldıktan sonra normal liselere veya mesleğe girmek isteyen öğrenciler, mevcut İmam-Hatip Liselerinin bünyesindeki orta okullara (yeni terimle mecburi öğretimin ikinci kademesinin bu çeşidine) devam edecek, böylece amaçlarını gerçekleştirme imkanına kavuşacaklardır.
Eğer sekiz veya dokuz yıllık temel (mecburi) öğrenimi tek tip ve aynı mekânda (okulda) gerçekleştirme isteğinin gizli gerekçesi İmam-Hatip Liselerine darbe vurmak değilse -ki biz böyle bir kötü zan beslemiyoruz- yukarıdaki teklif ve model, camiamızın vazgeçilmez isteğidir; bunu gerçekleştirecek kararlar alıp uygulamak ise halk iradesine dayalı yönetimlerin varlık sebebini teşkil etmektedir.


 


Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

  Şu anda sayfası gösterilen kitap.
Bu Kitapta:
Önceki Makale
Sonraki Makale
İçindekiler
Site Sayfaları
Ana Sayfa
Hakkında
Makaleleri
Kitapları
Soru Konuları
Soru Listesi
Hayrettin Karaman`ın Sohbetleri
Şiirleri
Bütün site içeriğinin genel kelime indeksi.
Sitede Arama
Hayrettin Karaman'ın Siteye Son Eklenen Yazıları
E-posta
Siteyi Link ve Kaynak Gösterimi
m.HayrettinKaraman.net Mobil-Metin Versiyonu Hakkında

Facebook Sayfası:

Bulunduğunuz Sayfayı:Sayfa başına gider Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
   
Bu Kitapta: Önceki Makale Sonraki Makale İçindekiler