HayrettinKaraman.net Site Ana Sayfasına Geçiş Facebook Sayfasına Geçiş Twitter Sayfasına Geçiş instagram Sayfasına Geçiş YouTube Sayfasına Geçiş
(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
 


Muhalefet
Bir müslümana göre muhalif, İslâma muhalefet edendir. İslâmı bir tehlike olarak gören, onun hayattan uzak tutulması için çalışan ve gerektiğinde diğer gayr-i müslimlerle işbirliği yapan, onları yardıma çağırandır. İslâmı siyasete değil, siyaseti İslâma alet eden, hâdim kılan müslüman, siyasî kurum, kuruluş ve faaliyetleri İslâma olan fayda ve zararları bakımından ele almak ve değerlendirmek durumundadır. Siyasi faaliyetin amacı yalnızca dünya hayatını iyileştirmek ve toplumun bu dünya hayatına hizmet etmek ise (ülkeyi kalkındırmak, güçlendirmek, enflasyonu düşürmek, gelir dağılımını adil hale getirmek, borçları azaltmak, sanayileşmek, sağlığı korumak, dış politikayı millî menfaatlerin gerektirdiği çizgide yürütmek... ise) müslümana göre bu, ikinci derecede önemli bir hizmettir; hatta hizmet olması, birinci derecede önemli olan amaca (İslâmın korunmasına, yaşanmasına) hâdim olmasına bağlıdır.
Müslümanlar vaktiyle iktidarı Halk Partisi'nin elinden alıp Demokrat Parti'ye verirken birinci derecede beklentileri ve umutları bu partinin İslâma hizmet etmesi, İslâmlaşmanın yolundaki engelleri kısmen de olsa kaldırması idi. Şimdilerde kafalar karıştı, müslümanlar -bilerek, bilmeyerek- İslâmlaşmayı engellemeyi kendine vazife bilen ve bunu açıkça söyleyen "muhaliflere" oy vermeye, onların safında siyaset yapmaya başladılar. Açık beyanlarına göre bu muhalifler, birinci derecede diğer partilere (sağcı, solcu, liberal, devletçi... partilere) değil, İslâma hizmet etmesi muhtemel partilere muhaliftirler; onların iktidara gelmemesi için her fedakârlığı göze almakta, antidemokratik de olsa her tedbire başvurmaktadırlar. Müslümanın şuuru ve tavrı bakımından önemli olan, kendilerinden korkulan partilerin gerçek amacı ve bu amacı gerçekleştirme imkân ve kabiliyetlerinden ziyade muhaliflerin beklentileri ve korkularıdır. Muhaliflerin bekledikleri ve korktukları husus, İslâmın güçlenmesi ve sosyal hayattaki etki alanını genişletmesidir.
İslâmdan korkanlara, onu tehlike olarak görenlere, onu engellemeyi birinci vazife sayanlara oy verenler veya onlarla ortaklık kuranlar, yaptıklarını bir daha düşünmek, kısa veya uzun vadede İslâmın menfaati açısından hesabı tekrarlamak ve sonucu tekrar kontrol etmek durumundadırlar.
İslâmı "siyasal, köktenci, yumuşak, sert, sevdiren, korkutan..." gibi çeşitlere ayıran ve muhalefetlerinin her çeşit değil, bir çeşit İslâma yönelik olduğunu söyleyenler bir gün yalnızca kendilerini aldattıklarını anlayacaklardır.


 


Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

  Şu anda sayfası gösterilen kitap.
Bu Kitapta:
Önceki Makale
Sonraki Makale
İçindekiler
Site Sayfaları
Ana Sayfa
Hakkında
Makaleleri
Kitapları
Soru Konuları
Soru Listesi
Hayrettin Karaman`ın Sohbetleri
Şiirleri
Bütün site içeriğinin genel kelime indeksi.
Sitede Arama
Hayrettin Karaman'ın Siteye Son Eklenen Yazıları
E-posta
Siteyi Link ve Kaynak Gösterimi
m.HayrettinKaraman.net Mobil-Metin Versiyonu Hakkında

Facebook Sayfası:

Bulunduğunuz Sayfayı:


 
Sayfa başına gider Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
   
Bu Kitapta: Önceki Makale Sonraki Makale İçindekiler