HayrettinKaraman.net Site Ana Sayfasına Geçiş Facebook Sayfasına Geçiş Twitter Sayfasına Geçiş instagram Sayfasına Geçiş YouTube Sayfasına Geçiş
(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
 


Örtünme ve Baskı
İslâmın emirleri ve talimatı içinden bazıları vardır ki, bunlar daha önceki anlayış ve uygulamaları değiştirmiş, bâtılın yerine hakkı, kötünün yerine iyiyi, çirkinin yerine güzeli getirmiştir. Erkek ve kadınlarla ilgili giyinme ve örtünme emri de hükümleri değiştiren ve düzelten talimat arasında yer almaktadır. Cahiliye devri denilen İslâm öncesi dönemde kadınlar baş ve göğüslerini kapatmıyor, baş örtülerini omuzlarından arkaya atarak gerdanlarını açıkta bırakıyorlardı. İlgili âyet (Nur: 24/31), kadınlara başörtülerini, elbiselerinin yakaları üzerine çekerek bağlamalarını ve böylece saç ve gerdanları gözükmeyecek şekilde örtünmelerini emretti. Mümin kadınlar şevk içinde, bir an tereddüt göstermeden bu emre uydular ve asırlar boyunca da böylece örtünüp geldiler. İslâm dünyası yabancı kültürlerin istilasına uğrayınca çarpık eğitimin tesiriyle öz kültüründen ve değerlerinden uzaklaşmaya başlayan bazı kadınlarımız açılıp saçılmaya başladılar; bu fi'lî sapmayı örtünme emrinin tartışılması takip etti. Klasik kaynaklarımızda hiçbir dayanağı bulunmadığı halde İslâmda baş örtüsü takmanın gerekli olup olmadığı münakaşa konusu edildi ve bazı modernistler gerekli bulunmadığını ileri sürdüler. İlgili âyetleri tevil ettiler, hadisleri de ya inkâr ettiler yahut da peşin hükümleri doğrultusunda yorumladılar.
Başka yazılarımızda İslâmda örtünmenin gerekliliğini ve sınırlarını geniş bir çerçevede ve delilleri ile açıkladığımız için burada başka birkaç konuya kısaca temas etmek istiyoruz:
1. Bir insan hakkı olan din ve vicdan hürriyeti, inancın birilerine göre sahih, doğru, belli bir kalıba uygun olup olmadığına bakmaz, inancın birileri tarafından benimsenmesini esas alır ve bunu benimseyenlere inancına uygun düşünme, yaşama, açıklama, örgütlenme haklarını verir. Buna göre İslâmda örtünmenin gerekli bulunduğuna inanan bir kimsenin örtünme hakkı "insan hakkıdır", bunu onun elinden alan her sistem insan haklarına tecavüz etmiş olmaktadır. Kanun koyucunun vazifesi, düzenlemeleri insan haklarını ihlal etmeden yapmaktadır.
2. İslâma göre giyinen ve örtünen bir kadın veya erkek, zaruret halinde, mesela bir cilt hastalığına yakalanıp tedaviye muhtaç olduğunda uzman doktora gider, normal hallerde açması, göstermesi ve dokundurması caiz olmayan yerlerini açar, gösterir ve dokundurur.
3. Genel olarak müslümanların zalimlere, inançlarını yaşamak isteyenlere baskı yapanlara karşı direnmeleri, din ve vicdan hürriyetinin gereği bulunan haklarını almak için gerekeni yapmaları farzdır, bu da bir cihaddır ve cihadın toptan terkedilmesi büyük günahtır. Ferdi (bireye ait) veya ictimaî (İslâm toplumuna ait) önemli bir ihtiyaç ve zaruret bir kızın veya hanımın başını açarak okumasını, resim çektirmesini, görev yapmasını gerektiriyorsa, başka bir çare ve yol mevcut değil ise baş açılır, görev yapılır, okunur ve resim çektirilir. Zaruret ortadan kalkar kalkmaz da İslâma göre normal olan uygulamaya dönülür. Ancak gücü ve imkanı olanlar -baskıya rağmen- direnmeye devam ederler, haklarını ararlar, din ve vicdan hürriyetlerini korumak için ellerinden geleni geriye koymazlar. Onların bu cihadları sayesinde bir gün bâtıl gider hak gelir, zulüm kalkar adalet gelir, kin gider sevgi gelir, savaş gider barış gelir, vahşet ve ilkellik gider medeniyet ve insanlık gelir.


 


Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

  Şu anda sayfası gösterilen kitap.
Bu Kitapta:
Önceki Makale
Sonraki Makale
İçindekiler
Site Sayfaları
Ana Sayfa
Hakkında
Makaleleri
Kitapları
Soru Konuları
Soru Listesi
Hayrettin Karaman`ın Sohbetleri
Şiirleri
Bütün site içeriğinin genel kelime indeksi.
Sitede Arama
Hayrettin Karaman'ın Siteye Son Eklenen Yazıları
E-posta
Siteyi Link ve Kaynak Gösterimi
m.HayrettinKaraman.net Mobil-Metin Versiyonu Hakkında

Facebook Sayfası:

Bulunduğunuz Sayfayı:


 
Sayfa başına gider Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
   
Bu Kitapta: Önceki Makale Sonraki Makale İçindekiler