HayrettinKaraman.net Site Ana Sayfasına Geçiş Facebook Sayfasına Geçiş Twitter Sayfasına Geçiş instagram Sayfasına Geçiş YouTube Sayfasına Geçiş
Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
 


Müslümana Tarîkat Gerekli midir?
1. Bir müminin Allah rızâsına uygun bir hayat yaşaması ve cennetlik olabilmesi için bir tarîkata girmesi gerekli ve zarûrî değildir. Dînini bilenlerden sorarak, dinleyerek, okuyarak öğrenir. Eğitimini hocalardan alabilir, iyi insanlarla arkadaş olarak kendini yetiştirip koruyabilir.
2. Daha kolay, daha iyi olsun (belki olur) diyerek bir tarîkata girmek isteyenler, yanlış bir kimseyi seçtikleri takdirde, Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan da mahrûm kalma tehlikesini unutmamalıdırlar. Ben mürşidim diye ortaya çıkan veya çıkarılan kimselerde açık ve kapalı bazı vasıfların bulunması hem din hem de tasavvuf erbâbına göre gereklidir. Açık, herkesin bilebileceği, bilene sorarak öğrenebileceği ve bu bilgiye göre kontrol edebileceği vasıflar "mûteber bir İslâm inancı, eksiksiz ibâdet, yeterli İslâm bilgisi ve güzel ahlâk"tır. Bunlara sahip bulunmayan bir kimse havada uçsa, su üzerinde yürüse, karşısındakinin kalbinden geçenleri okusa bile mürşid olmak bir yana mümin olup olmadığı şüphe götürür. Olağan dışı fiil, bilgi ve görüntülere aldanmamak gerekir, her inanç ve düşüncede böyle uçanlar kaçanlar vardır, bu davranış ve gösterilerin din, güzel ahlâk ve yetkinlikle doğrudan bağlantısı yoktur, özel egzersizlerle ve şeytanın yardımıyla da elde edilebilir. Yukarıda özetlediğimiz dış şartlar bir şeyhte mevcûtsa ona bağlanan kimselerin dinî hayatları tehlikeye girmez, hiç olmazsa bir hoca gibi ondan istifade edilebilir. İç şartlara gelince bunu, tarîkata girmek isteyen sıradan bir mümin değil, bazan şeyhin kendisi bile bilemez. Eğer iç ve dış şartları, nitelikleri tamamlanmış bir mürşid, bir kimse için "Bu kâmildir, mürşiddir" derse, ona inananlara göre bu tanıklık bir değer taşır.
3. İyi niyetli, samîmî bir mümin elinden gelen gayreti gösterip yeterli dinî bilgiyi elde edip bunları hayatında gerçekleştirirse bilgi, iman, samîmîyet (ihlâs) ve ahlâk bakımından gelişir, onun gelişmesini ilim, ibâdetler ve iyi arkadaşlıklar sağlar, eğer birinin yardım ve eğitimine ihtiyacı olursa o da Allah tarafından sağlanır; bazan bu, mürşidini bilmeden, tanımadan bile sağlanır.


 


Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

  Şu anda sayfası gösterilen kitap.
Bu Kitapta:
Önceki Başlık
Sonraki Başlık
İçindekiler
Site Sayfaları
Ana Sayfa
Hakkında
Ramazan Özel
Makaleleri
Kitapları
Soru Konuları
Soru Listesi
Hayrettin Karaman`ın Sohbetleri
Şiirleri
Bütün site içeriğinin genel kelime indeksi.
Sitede Arama
Hayrettin Karaman'ın Siteye Son Eklenen Yazıları
E-posta
Siteyi Link ve Kaynak Gösterimi
m.HayrettinKaraman.net Mobil-Metin Versiyonu Hakkında

Facebook Sayfası:

Bulunduğunuz Sayfayı:


 
Sayfa başına gider Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
   
Bu Kitapta: Önceki Başlık Sonraki Başlık İçindekiler