HayrettinKaraman.net Site Ana Sayfasına Geçiş Facebook Sayfasına Geçiş Twitter Sayfasına Geçiş instagram Sayfasına Geçiş YouTube Sayfasına Geçiş
(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
 


Ebû-Eyyûb'un Huzûrunda

Huzûr-i pâkine geldim meded-res ol ey Ensârî
Tutup lutfunla ellerden eyâ Devletli'nin yârî

Büyük kadrin, misal olmak bu alemde kimin kârî
Dilim dönsün, gönül ersin, diyem binde birin bari

O devlethâneye ol Şâh-ı kevneyn indiği demler
Ne devlettir ki sen olmuştun ol Şâh'ın büyük cârî

O gün sende mahabbet hem mehâbetten eser vardı
Severdin Cân'ı candan hem coşardı kalbinin zârî

Hudâ lutfeyledi her dem o Şâh'ın hizmetin gördün
Eyâ râzî, eyâ merzî, şehâdetler alemdârî

Habîb'in irtihalinde hayatın kalmayıp zevki
Sitanbûl'a gelip yattın sana lütfeyledi Bârî

Vücûdundan akan kanlar O'nu tesbih ile cârî
Deyüp Allahu Ekber dur hizasında eyâ kaarî

Beraberce olan tesbîh-u tekbîrden bulup zevkler
Erin cennât-ı rıdvâna söner tâmûların nârî

Eyüp ziyaretinde
İstanbul, 1957


 


Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

  Şu anda sayfası gösterilen kitap.
Bu Kitapta:
Önceki Şiir
Sonraki Şiir
Şiir Listesi
Site Sayfaları
Ana Sayfa
Hakkında
Makaleleri
Kitapları
Soru Konuları
Soru Listesi
Hayrettin Karaman`ın Sohbetleri
Şiirleri
Bütün site içeriğinin genel kelime indeksi.
Sitede Arama
Hayrettin Karaman'ın Siteye Son Eklenen Yazıları
E-posta
Siteyi Link ve Kaynak Gösterimi
m.HayrettinKaraman.net Mobil-Metin Versiyonu Hakkında

Facebook Sayfası:

Bulunduğunuz Sayfayı:


 
Sayfa başına gider Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
   
Bu Kitapta: Önceki Şiir Sonraki Şiir Şiir Listesi