HayrettinKaraman.net Site Ana Sayfasına Geçiş Facebook Sayfasına Geçiş Twitter Sayfasına Geçiş instagram Sayfasına Geçiş YouTube Sayfasına Geçiş
(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
 


O Meyden Sun

Gel-ey sâkî ezel bezminde tatmıştık o meyden sun
Bu hasret câna tak etmiş o mey gelsin devâ olsun
Bunalmış rûh-i menfûhum ferahlansın safâ bulsun
Kamışlıktan kesilmiş ney, delinmiş bağrı yanmaz mı!

Fuzûlî İbn-i Fârız Yûnus-i gûyende âşıklar
Mahabbet çeşmesinden kanmamıştır bağrı yanıklar
Tecellî-i mahabbet intizar etmekte lâyıklar
Ezel bezminde mest olmuş gönüller bezmi anmaz mı

Kulun Musâ talep etmiş bu mümkün yerde sanmışken
Tecellî-i cemalinden büyük dağ parçalanmışken
Tutulmuş aşkına pervaneler hep nâre yanmışken
Bu âlemde tecellîye benim kalbim dayanmaz mı!

Ölenler var gidenler var ölüm gerçek yalanlar var
Bu gaflet-hâneden ibret alıp hakkı bulanlar var
Dalıp deryây-ı gaflette ömür sürmüş olanlar var
Ölüm hakka uyanmaktır uyuyanlar utanmaz mı!

Boyun büktüm elimden gelmiyor kamil ubûdiyyet
Vedud Rahman Rahim Rabbim bilirsin niyyetim niyyet
Eğer lutfeyleyip ihsan edersen abde kurbiyyet
Bu devlet bir nasîb-olsun kara bahtım uyanmaz mı

Uzatma sürgünüm ya Rab izin ver ölmeden öldür
Şu mahzun Hayri’nin solmuş sararmıştır yüzün güldür
Gülistanın dalından ayrılıp gelmiş garip güldür
Gülistan sahibi sensin garip güller sulanmaz mı!

(Mefâ’îlun…)

Hayreddin Karaman
30.Eylül.2018 - 20.Muharrem.1440

[Not: “Dert Söyletir” şiir kitabının 2017 baskısından sonra yazılmış ve 2020-Aralık itibariyle henüz basılmamış şiirlerdendir.]Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

  Şu anda sayfası gösterilen kitap.
Önceki Şiir
Sonraki Şiir
Şiir Listesi
Site Sayfaları
Ana Sayfa
Hakkında
Makaleleri
Kitapları
Soru Konuları
Soru Listesi
Hayrettin Karaman`ın Sohbetleri
Şiirleri
Bütün site içeriğinin genel kelime indeksi.
Sitede Arama
Hayrettin Karaman'ın Siteye Son Eklenen Yazıları
E-posta
Siteyi Link ve Kaynak Gösterimi
m.HayrettinKaraman.net Mobil-Metin Versiyonu Hakkında

Facebook Sayfası:

Bulunduğunuz Sayfayı:


 
Sayfa başına gider Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
   
Önceki Şiir Sonraki Şiir Şiir Listesi