HayrettinKaraman.net Site Ana Sayfasına Geçiş Facebook Sayfasına Geçiş Twitter Sayfasına Geçiş instagram Sayfasına Geçiş YouTube Sayfasına Geçiş
(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
 


Öğüdün böylesi

Bir yazısını tenkit etmekte olduğumuz köşe yazarı, yazıyı şu öğütlerle bağlamış:

"Yeni Kur'ân tefsirlerini okumayınız".

Yeni nereden, hangi tarihten başlıyor? Mesela son on yılı bile alsak bu süre içinde yazılan ve tercüme edilen birçok tefsir var, bunların hangileri niçin okunmayacak?

Tefsirin doğrusu ve yanlışı, eski ve yeni ölçütlerine göre tayin edilebilir mi? Eski olup yanlış ve saptırıcı, yeni olup başarılı ve faydalı tefsir yok mudur?

Böyle manasız öğüt olur mu?

"Hadîslerde ayıklama yapma cereyanına muhalif olunuz."

Bu konuyu daha önce yazdım. Bu faaliyet iyi niyetle asırlardır yapılmaktadır. Kötü niyet ve kötü sonuç olursa onun da açıklanması gerekir.

"Geleneksel Ehl-i Sünnet ve Cemaat İslâm'ından sapmayınız."

Burada "geleneksel" kelimesi yerinde değildir, geleneksel olan ve olmayan Ehl-i sünnet yoktur. Bir Ehl-i sünnet mensubunun, aynı mezhep mensuplarına bu öğüdü vermesi tabîîdir ve doğrudur.

"Şiîler Türkiye'yi Şiî yapmak, Sünnîler İran'ı Sünnî yapmak hayallerine ve kuruntularına kapılmasınlar."

Anlaşılan böyle bir hayal ve kuruntu yazarın kafasında var; aklı başında olan insanların böyle hayalleri ve kuruntuları olmaz; imkansızın peşine de düşmezler, lafını da etmezler.

"Yerli oryantalistleri kendinize din rehberi olarak kabul ederseniz sapıtır ve yolunuzu şaşırırsınız."

Doğru, katılıyorum.

"Ashab'ın, Tâbiînin, Selef-i Sâlihînin, eimme-i müctehidînin, büyük fukahanın, icazetli gerçek din âlimlerinin yolundan ayrılmayınız."

Baştakilerin yolu geniş bir caddedir, orada tercih edilecek pek çok şerit vardır. Din alimlerini icazetli ve diplomalı diye ayırmak ve yalnızca icazetli olanları rehber göstermek ilim, din ve ahlak bakımlarından temelsizdir.

"İslâm dini evrensel dindir. Onun kesin ve muhkem hükümlerinde asla değişiklik ve reform yapılamaz."

Doğru, katılıyorum; ancak "kesin ve muhkem hüküm" çerçevesine girip girmediği tartışılan pek çok hükmün bulunduğu unutulmamalıdır.

"Müslümanlar dini kendilerine değil, kendilerini dine uydurmakla yükümlüdür."

Evet, Müslümanların çabası bu olmalıdır. Bu noktada "zaruretlerin haramları mübah kıldığı" da unutulmamalıdır; zaruret halinde –bir manada- din, insanların önemli ihtiyaçları bakımından, geçici de olsa onlara uymaktadır.

"Aklı başında hiçbir Müslüman, ictihad yapmaya ehil olmadığı halde ictihada yeltenmesin."

"Hiçbir Müslüman, ilmi ve ehliyeti olmadığı halde Kur'ân'ı kendi heva ve re'yiyle yorumlamaya, Kur'ân'dan aklınca din, fıkıh, şeriat hükmü çıkartmaya yeltenmesin."

Doğru, katılıyorum; ama bir kimsenin ictihada ve tefsir yapmaya ehil olup olmadığını belirlemek cahillerin, mukallidlerin, ictihad ve yeni tefsir karşıtlarının işi değildir. Ehil olduğunu bilen kimse ictihad eder, tefsir eder, onun ictihadına ve tefsirine, işten anlayanların tepkileri sonucu (doğru ve yanlığı, ehliyetin varlık ve yokluğunu) ortaya çıkarır.

"Maalesef Diyanet'te acayip gelişmeler olmaktadır. Bu gidişin sonu çok kötü olur. İslâm dinini bozmaya çalışanlar ve onların fesatlarına engel olmayanlar bir tokat yiyebilir."

Diyanet'te acayip gelişmeler olmuyor, birilerinin acayib (kötü) gördüğü bazı örneklere yukarıda temas edildi ve kötü değil, iyi olduğu açıklandı. Felaket tellalları her zaman vardır, bunlara aldırmamak gerekir; ancak açık, seçik ve tartışmasız münkerler (dine ve ahlaka aykırı davranışlar) karşısında elbette herkes, gücüne ve imkanına göre engelleyici tavır ve tedbir almalıdır.

22.03.2009Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

  Şu anda sayfası gösterilen kitap.
Önceki Makale
Sonraki Makale
Makale Listesi
Site Sayfaları
Ana Sayfa
Hakkında
Makaleleri
Kitapları
Soru Konuları
Soru Listesi
Hayrettin Karaman`ın Sohbetleri
Şiirleri
Bütün site içeriğinin genel kelime indeksi.
Sitede Arama
Hayrettin Karaman'ın Siteye Son Eklenen Yazıları
E-posta
Siteyi Link ve Kaynak Gösterimi
m.HayrettinKaraman.net Mobil-Metin Versiyonu Hakkında

Facebook Sayfası:

Bulunduğunuz Sayfayı:Sayfa başına gider Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
   
Önceki Makale Sonraki Makale Makale Listesi