HayrettinKaraman.net Site Ana Sayfasına Geçiş Facebook Sayfasına Geçiş Twitter Sayfasına Geçiş instagram Sayfasına Geçiş YouTube Sayfasına Geçiş
(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
 


Zorunlu din dersi

Alevi Bektaşi Federasyonu (ABF) Genel Sekreteri Kazım Genç, Başbakanlığın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin zorunlu din dersi kararına uymadığı için konuyu Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'ne taşıyacaklarını bildirerek şu açıklamayı yapmış:

"Hükümet AİHM'nin Zorunlu din dersi kararına uymak zorundadır. AİHM tarafından 1448/2004 başvuru sayılı dosya üzerinden 09.10.2007 tarihinde verilen ve 09.01.2008 tarihinde kesinleşmiş olan 'Zorunlu din dersi uygulamasının AİHS'nin Ek:1 Nolu protokolün 2.maddesine aykırı olduğuna' ilişkin karara uymaya 11.06.2008 tarihinde başvurmuş ve bir aylık süre vermiştik. Hükümet tarafından başvurumuza bir cevap verilmediği için, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesine başvuru yapmakla karşı karşıya kalmış bulunuyoruz."

Farklı inanç ve felsefi görüş sahiplerinin bir arada, huzur, barış ve dayanışma içinde yaşamalarının şartı birbiri hakkında doğru bilgi sahibi olmak ve birbirini anlamaktır.

Ülkemizde Sünni kesimin Aleviler, Alevî kesimin de Sünnîler hakkında doğru ve tam bilgi sahibi oldukları söylenemez (Bu husus başka kesimler için de geçerlidir).

Bir Alevî'nin "Benim çocuğuma Sünnîlik telkin edilmesin" demesi başkadır, Sünnilik hakkında doğru bilgi verilmesin" demesi başkadır; birincisi demokratik bir haktır, ama ikincisi "birlikte yaşamanın zorunlu şartı"na aykırıdır.

Davacıların dayandığı 1 No'lu Protokol'ün 2. maddesi (P1-2.madde) "Eğitim Hakkı"nı şöyle düzenlemiştir:

"Hiç kimse eğitim hakkından yoksun bırakılamaz. Devlet, eğitim ve öğretim alanında yükleneceği görevlerin yerine getirilmesinde, ana ve babanın bu eğitim ve öğretimin kendi dini ve felsefi inançlarına göre yapılmasını sağlama haklarına saygı gösterir".

Maddeye göre eğitim müfredatının belirlenmesi ve planlanmasını ilke olarak Devlet'in yetkisi içindedir. Ancak P1-2. maddeye ilişkin olarak aşılmaması gereken sınırlar gene Mahkeme'nin içtihatlarıyla şöyle belirlenmiştir.

"Devlet'in eğitim ve öğretim konusunda üstlendiği rolü yerine getirirken, müfredatta yer alan bilgilerin tarafsız, eleştirel ve çoğulcu bir yaklaşımla sunulmasını sağlaması gerekmektedir. Devlet'in anne- babaları dini ve felsefi inançları ile bağdaşmayabilecek bir sistematik telkin/fikir aşılaması amacı gütmesi yasaktır. Aşılmaması gereken sınır budur."

Davacı, Türkiye'deki zorunlu din dersinin eski kitapları ve müfredatını esas alarak dava açmış, mahkeme de onu haklı bulmuştu. Daha sonra hem kitaplar hem de müfredat değişti. Kitaplara Alevilik hakkında doğru bilgiler kondu, ayrıca Diyanet de bazı temel Alevi kitaplarını yayımlamaya başladı. Kitaplar ve müfredat daha da geliştirilerek mahkemenin öngördüğü nitelikler gerçekleştirilebilir.

Bunu istemek yerine dersin kalkmasını talep etmek bir bakıma ayrılıkçığı talep etmek olur.

15.08.2008Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

  Şu anda sayfası gösterilen kitap.
Önceki Makale
Sonraki Makale
Makale Listesi
Site Sayfaları
Ana Sayfa
Hakkında
Makaleleri
Kitapları
Soru Konuları
Soru Listesi
Hayrettin Karaman`ın Sohbetleri
Şiirleri
Bütün site içeriğinin genel kelime indeksi.
Sitede Arama
Hayrettin Karaman'ın Siteye Son Eklenen Yazıları
E-posta
Siteyi Link ve Kaynak Gösterimi
m.HayrettinKaraman.net Mobil-Metin Versiyonu Hakkında

Facebook Sayfası:

Bulunduğunuz Sayfayı:


 
Sayfa başına gider Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
   
Önceki Makale Sonraki Makale Makale Listesi