HayrettinKaraman.net Site Ana Sayfasına Geçiş Facebook Sayfasına Geçiş Twitter Sayfasına Geçiş instagram Sayfasına Geçiş YouTube Sayfasına Geçiş
(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
 


17. Madde'ye dokunmayın

Günlerdir iyi niyetli yazarlar uyarıyorlar: Aman 17. madde ile ilgili bir değişiklik yapmayın, hele hele başörtüsünün nasıl bağlanacağını kanunla belirleme yoluna gitmeyin; bu hem ele aleme karşı bir laiklik, hürriyet ve demokrasi ayıbı olur, hem de anayasa mahkemesi bozma kararı alabilir ve bu karar, başörtüsünün yine yasaklandığı şeklinde yorumlanır, başa döneriz, ettiğiniz hayır şerre dönüşür, kaşıkla verdiğinizi sapıyla çıkarıp geri almış olursunuz...

İyi niyetle yasağın kalkmasına destek veren MHP'nin bu konuda ısrar etmesini beklemiyoruz. Daha önce böyle bir mutabakata varılmış olabilir, ama maksat yasağın kalkması ise, maksada ters düşecek bir değişiklikte ısrar etmenin manası kalmaz, hatta bu ısrar farklı bir manayı ima eder.

Eğer üniversiteli öğrenciye yakışmadığı düşünülen çarşaf, şalvar gibi giysilerin engellenmesi isteniyorsa bu amaca, YÖK'ün alacağı kararlar ve yapılacak yönetmeliklerle pekala ulaşılabilir.

Bilindiği gibi Anayasanın 10. Maddesi değiştikten sonra şöyle olmuştur:

"Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde ve her türlü kamu hizmetlerinden yararlanılmasında kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadır."

42. Maddesinin değiştikten sonraki hali ise şöyledir:

"1. fıkra: Kimse, kanunda açıkça yazılı olmayan hiçbir sebeple eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz.

2. fıkra: Öğrenim hakkının kapsamı ve kullanılmasının sınırları kanunla tespit edilir ve düzenlenir.

7. fıkra (Ek fıkra): Kanunda açıkça yazılı olmayan herhangi bir sebeple kimse yükseköğrenim hakkını kullanmaktan mahrum edilemez. Bu hakkın kullanımının sınırları kanunla belirlenir."

Bu değişikliklerden sonra, "başörtüsünü zikrederek (adını anarak) yasaklayan" bir kanun çıkmadıkça üniverstelerde başörtüsü yasaklanamaz.

Ek 17. maddeye gelelim:

25.10.1990 tarih ve 3670 sayılı kanunun 12'nci maddesiyle eklenen YÖK Yasası'nın ek 17. maddesinde, "Yürürlükteki kanunlara aykırı olmamak kaydı ile; yükseköğretim kurumlarında kılık ve kıyafet serbesttir" ifadesi yer alıyor.

Bu madde başörtüsünü yasaklamıyor ki değiştirilsin. İfade apaçık: "Başörtüsünü yasaklayan bir kanun yoksa yasak da yok" diyor.

Bazı yazarların takıldıkları Anayasa mahkemesinin gerekçe/yorumu da yasaklamak için yeterli ve geçerli değildir. Çünkü bu yorum, belli şartlarda başörtüsünün laikliğe aykırı olduğunu ifade ediyor. Mahkemenin bir şey için "laikliğe aykırı" demesi, o şeyin yasak olması sonucunu doğurmaz; bunun için yasamanın kanun çıkarması gerekir.

Tekrar ediyorum: Yasaklayan (yorum ve gerekçe değil) kanun varsa yasak da vardır, kanun yoksa yasak da yoktur.

17. maddeyi değiştirip başörtüsünü tarif etmek "yasaklamak için kanun çıkarmak" demektir.

17.02.2008Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

  Şu anda sayfası gösterilen kitap.
Önceki Makale
Sonraki Makale
Makale Listesi
Site Sayfaları
Ana Sayfa
Hakkında
Makaleleri
Kitapları
Soru Konuları
Soru Listesi
Hayrettin Karaman`ın Sohbetleri
Şiirleri
Bütün site içeriğinin genel kelime indeksi.
Sitede Arama
Hayrettin Karaman'ın Siteye Son Eklenen Yazıları
E-posta
Siteyi Link ve Kaynak Gösterimi
m.HayrettinKaraman.net Mobil-Metin Versiyonu Hakkında

Facebook Sayfası:

Bulunduğunuz Sayfayı:


 
Sayfa başına gider Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
   
Önceki Makale Sonraki Makale Makale Listesi