HayrettinKaraman.net Site Ana Sayfasına Geçiş Facebook Sayfasına Geçiş Twitter Sayfasına Geçiş instagram Sayfasına Geçiş YouTube Sayfasına Geçiş
(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
 


Din dersi

Mümkün olan en geniş katılım ile (uzlaşmayı bu manada almak gerekiyor) sivil/demokratik bir anayasayı bu millete armağan etmek hangi iktidara nasip olursa onun için büyük bir hizmet ve şeref olacaktır. Mevcut iktidarın böyle bir vaadinin olduğunu ve hazırlılara da başladığını biliyoruz.

Ülkenin hak ettiği ve hayrına olacak bir anayasanın vücut bulması için bütün ilgililerin gayret göstermesi ve katkıda bulunması gerekiyor. Az da olsa bazı teşebbüslerin, taslakların, tekliflerin ortaya çıkmaya başlaması sevindiricidir. Bu arada Sayın Üskül'e yönelik linç girişimi de demokrasiye inanan ve bu işlerden anlayanlarca itibar ve destek görmemiş, hatta Özbudun gibi tarafsız bir anayasa profesörü bazı çevrelerin davranışlarını ironik bulmuştur. Sayın Üskül belki biraz üzülmüştür, ama böyle bir tartışmayı açmış olmasının faydaları o üzüntüye değer büyüklüktedir.

Ben de karınca kararınca yeni anayasaya girecek ve girmeyecek maddelerle ilgili düşüncelerimi bu köşede dile getirmeye çalışacağım ve bugün ele alacağım konu "zorunlu din kültürü ve ahlak bilgisi" ile ilgilidir.

Sayın Özbudun'un , Neşe Düzel ile yaptığı konuşmada (Radikal, 6-Ağustos) bu konu şöyle yer almış bulunuyor::

"- Din dersleri konusunda anayasada neler olacak?

- Bilemiyorum. Taslağı, açıklamaya yetkim de, hakkım da yok. Bana göre, zorunlu din dersleri laik devlet yapısıyla bağdaşmaz. Din dersleri zorunlu olmaktan çıkarılmalı, tercihe bırakılmalı. Ya 1961'de olduğu gibi isteğe bırakılmalı, ya da muaf olabilme imkânı tanınmalı. Din vicdani bir alandır. Laik bir devletin, objektif de olsa, istemeyen birine din eğitimi vermeye hakkı yoktur. Ama isteyene verir."

Bu konuşmada hem soran, hem cevap veren "din dersinden ve din eğitiminden" söz ediyorlar.

Mevcut anayasada zorunlu olan ne din dersidir, ne de din eğitimidir. Anayasanın 24. maddesi bu ders ile ve din eğitim ve öğretimini birbirinden ayrı tutarak ilgili fıkrayı şöyle düzenlemiştir:

"Din ve ahlâk eğitim ve öğretimi devletin gözetim ve denetimi altında yapılır. Din kültürü ve ahlâk öğretimi ilk ve orta-öğretim kurumlarında okutulan zorunlu dersler arasında yer alır. Bunun dışındaki din eğitim ve öğretimi ancak, kişilerin kendi isteğine, küçüklerin de kanunî temsilcisinin talebine bağlıdır."

Maddeye göre din ve ahlak eğitim ve öğretimi zorunlu değildir, yalnızca devletin denetim ve gözetimi altında olması zorunludur. Bunun nerede, kim tarafından, nasıl verileceği ise -haklı olarak- anayasada yer almamış, muhtemelen kanuna bırakılmış, fakat bugüne kadar da böyle bir kanun çıkarılmamıştır.

Anayasaya göre zorunlu olan ise "din eğitim ve öğretimi" değil, "din kültürü, ahlak öğretimi" dir. Kanun vâzıı, yalnızca belli bir dine ait olmayan din kültürü ve ahlak bilgisinin -belli sınıflardaki- bütün öğrencilere verilmesini mecburi kılmıştır. İslam dininin öğretilmesi ve eğitiminin yapılması sözkonusu olsa bunun laik bir ülkenin anayasasında zorunlu olarak yer alması elbette düşünülemez. Ama genel olarak ve kültür düzeyinde dinin, bilgi olarak da ahlakın öğretilmesi, yurttaşlık bilgisi, tarih, coğrafya, Türkçe gibidir ve laikliğe aykırı telakki edilmemelidir.

"Bunun dışındaki din eğitim ve öğretimi" denilince belli bir dinin "din olarak" öğretilmesi ve uygulanmak üzere de eğitiminin yapılması anlaşılır. İşte bunun, okullarda ders olarak konması, fakat istemeyenlerin çocuklarını bu derse sokmama hakkının tanınması gerekiyor.

Yeni anayasada din ile ilgili öğretim ve eğitimin yukarıdaki belirlemelere göre yer almasının uygun olacağını düşünüyorum.

09.08.2007Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

  Şu anda sayfası gösterilen kitap.
Önceki Makale
Sonraki Makale
Makale Listesi
Site Sayfaları
Ana Sayfa
Hakkında
Makaleleri
Kitapları
Soru Konuları
Soru Listesi
Hayrettin Karaman`ın Sohbetleri
Şiirleri
Bütün site içeriğinin genel kelime indeksi.
Sitede Arama
Hayrettin Karaman'ın Siteye Son Eklenen Yazıları
E-posta
Siteyi Link ve Kaynak Gösterimi
m.HayrettinKaraman.net Mobil-Metin Versiyonu Hakkında

Facebook Sayfası:

Bulunduğunuz Sayfayı:Sayfa başına gider Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
   
Önceki Makale Sonraki Makale Makale Listesi