HayrettinKaraman.net Site Ana Sayfasına Geçiş Facebook Sayfasına Geçiş Twitter Sayfasına Geçiş instagram Sayfasına Geçiş YouTube Sayfasına Geçiş
(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
 


Netice
Hülâsa olarak Müslümanların gerileyip düşmelerinin en önemli sebebi "İslâm'ın kendilerine yüklediği vazifeleri ihmal etmeleri"dir. Durumlarının düzelmesi ise, İslâm'ın gerçek esaslarına dönmek, hükümlerin teşrî sebeplerini anlamaya çalışmak; dine hakkını, dünyaya da hakkını vermek bunun için cehâlet, taklid, uydurma naslar, şekil ve teferruat, mezheb taassubu gibi İslâm'ın özünü bozup çirkinleştiren engelleri yıkmakla gerçekleşecektir.
Müslümanlar şu iki yoldan birini seçmek durumundadırlar: Ya cahil ve mukallidlerin* yolunu tutup, karanlığa bilgisizliğe ve nihayet yok olmaya razı olacaklar veya büyük selefin** yolunu tutarak aydınlık, bilgi ve hayata kavuşacaklar.
Şüphesiz bu sözümüz, İslâm'ı ve İslâmî kaideleri bildiklerini iddia eden bazı cahil mutaassıpların hoşuna gitmeyecektir. Fakat bunlar, Müslümanların kalkınma, yükselme ve kurtuluş yollarında asla bir engel teşkil edemeyeceklerdir. Allah'ın rızası onların rızasından üstün, Müslümanların menfaati onların menfaatinden öncedir.
Bugün Müslümanlar, herşeyi silip süpüren bir medeniyet cereyanı önünde bulunuyorlar, yapacakları muâsır medeniyet kervanında, sağlam bilgi, isabetli düşünce ve sarsılmaz imanın rehberliği altında yürümektir. Bütün bunlar, kör taklidin mağaralarını yıkmak; fikir hürriyetine, faydalı ve uygun harekete, kalkınmaya yükselmeye ve kurmaya; birleşmeye, kardeşliğe ve insanlığa karşı bazı câhillerin koydukları engel ve bağları parçalamak için Müslümanlara gereken gücü sağlayacaktır.


* Mukallid; delilini, neye dayandığını, nereden söylendiğini bilmeden bir kimsenin söz ve görüşünü kabul ve tatbik eden kimsedir.
** Selef-i Sâlih'ten maksat; Sahâbe, tabiûn, etbâu't-tabiîn denilen İslâm'ın ilk üç nesli ile bunların yolunda olan zevattır.Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

  Şu anda sayfası gösterilen kitap.
Bu Kitapta:
Önceki Başlık
Sonraki Başlık
İçindekiler
Site Sayfaları
Ana Sayfa
Hakkında
Makaleleri
Kitapları
Soru Konuları
Soru Listesi
Hayrettin Karaman`ın Sohbetleri
Şiirleri
Bütün site içeriğinin genel kelime indeksi.
Sitede Arama
Hayrettin Karaman'ın Siteye Son Eklenen Yazıları
E-posta
Siteyi Link ve Kaynak Gösterimi
m.HayrettinKaraman.net Mobil-Metin Versiyonu Hakkında

Facebook Sayfası:

Bulunduğunuz Sayfayı:


 
Sayfa başına gider Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
   
Bu Kitapta: Önceki Başlık Sonraki Başlık İçindekiler